ประสบการณ์ 10 ปี ในธุรกิจติดตามยานพาหนะ
ผู้ใช้บริการกว่า 3,000 ราย ทั่วประเทศ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image

GPS TRACKING

GPS ติดตามรถ รองรับ A-GPS, 3G รับประกับ 5 ปี

SOFTWARE

Web app ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใช้งานได้ทันที

VDO แนะนำระบบงาน

GPS พร้อมกล้อง VDO ดูภาพแบบ Online

  • กล้อง 4 จุด บันทึกภาพและเสียง ตลอดเวลา
  • ดูภาพ VDO Online ผ่านเครือข่าย 3G
  • Intercom สนทนากับพนักงานขับรถ โดยไม่เสียค่าโทร
  • แสดงตำแหน่ง บนแผนที่ด้วย GPS
  • Hard disk บันทึกข้อมูล เรียกดูย้อนหลังได้ 2 เดือน
  • Software และ Mobile app. สำหรับควบคุมและติดตาม

VDO ตัวอย่าง- ติดตาม และควบคุมเส้นทาง
- สินค้าส่งถูกที่ ตรงเวลา
- เซ็นเซอร์น้ำมัน ป้องกันการทุจริต


- แสดงเวลา จุดรับส่งผู้โดยสาร ชัดเจน
- ลดอุบัติเหตุ ด้วยออด/ไฟเตือนความเร็ว
- ป้องกันการจิดรถติดเครื่องทิ้งไว้


- ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน เครื่องจักร
- เซ็นเซอร์ PTO ดูสถานการณ์ทำงาน
- Zoning กำหนดพื้นที่การทำงาน


- ได้รับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้จำหน่าย และติดตั้ง GPS Tracking สำหรับรถขนวัตถุอันตราย
- ใบอนุญาตเลขที่ :002/2555 008/2556 และ 022/2556


- ตรวจสอบการใช้งานปัจจุบัน และที่ผ่านมา
- ระบุผู้ใช้งานรถ จากใบขับขี่ / RFID
- สั่งดับเครื่องยนต์ ป้องกันการโจรกรรม


- ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทีมงาน
- อุปกรณ์ขนาดเล็ก พกยาและติดตั้งง่าย
- ติดรถพนักงานฝ่ายขาย และ Messenger


- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ที่มอบหมาย
- ติดตามตำแหน่งปัจจุบัน และย้อนหลัง
- รู้ทันการออกนอกเส้นทาง / หลบงาน