ประสบการณ์ 13 ปี ในธุรกิจติดตามยานพาหนะ
ผู้ใช้บริการกว่า 3,000 ราย ทั่วประเทศ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
กรมการขนส่งทางบก
ประกาศให้รถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตามรถ พร้อมเครื่องอ่านบัตรขับขี่ ก่อนนำรถมาจด/ต่อทะเบียน ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ได้การรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก
ให้เป็นผู้จำหน่าย และบริการติดตั้งอุปกรณ์
GPS ติดตามรถ เลขที่ใบรับรอง 008/2556
รถโดยสารสาธารณะ และรถตู้โดยสาร
- รถโดยสาร มาตรฐาน 4 (บัส 2 ชั้น) ที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2556
- รถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง
รถบรรทุกขนส่งสินค้า ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป
- รถลักษณะ 1 ,2 ,3, 5, 7 ไม่ประจำทาง
และส่วนบุคคล
- รถลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง และส่วนบุคคล
รถบรรทุกขนส่งสินค้าวัตถุอันตราย
รถลักษณะ 4 และ 9 ขนส่งวัตถุอันตราย เช่น น้ำมัน แก๊สเชื้อเพลิง สารเคมี
สารกัมมันตรังสี สารติดเชื้อ ฯลฯ

GPS TRACKING

GPS ติดตามรถ รองรับ A-GPS, 3G รับประกับ 5 ปี

SOFTWARE

Web app ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใช้งานได้ทันที2

VDO แนะนำระบบงาน- ติดตาม และควบคุมเส้นทาง
- สินค้าส่งถูกที่ ตรงเวลา
- เซ็นเซอร์น้ำมัน ป้องกันการทุจริต


- แสดงเวลา จุดรับส่งผู้โดยสาร ชัดเจน
- ลดอุบัติเหตุ ด้วยออด/ไฟเตือนความเร็ว
- ป้องกันการจิดรถติดเครื่องทิ้งไว้


- ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน เครื่องจักร
- เซ็นเซอร์ PTO ดูสถานการณ์ทำงาน
- Zoning กำหนดพื้นที่การทำงาน


- ได้รับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้จำหน่าย และติดตั้ง GPS Tracking สำหรับรถขนวัตถุอันตราย
- ใบอนุญาตเลขที่ :002/2555 008/2556 และ 022/2556


- ตรวจสอบการใช้งานปัจจุบัน และที่ผ่านมา
- ระบุผู้ใช้งานรถ จากใบขับขี่ / RFID
- สั่งดับเครื่องยนต์ ป้องกันการโจรกรรม


- ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทีมงาน
- อุปกรณ์ขนาดเล็ก พกยาและติดตั้งง่าย
- ติดรถพนักงานฝ่ายขาย และ Messenger


- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ที่มอบหมาย
- ติดตามตำแหน่งปัจจุบัน และย้อนหลัง
- รู้ทันการออกนอกเส้นทาง / หลบงาน