คำถามที่พบบ่อย

ตอบ : ช่วงที่รถดับเครื่องอยู่ เซ็นเซอร์ไม่สามารถอ่านค่าระดับน้ำมันได้ แต่หลังจาก start เครื่องครั้งต่อไป เซ็นเซอร์จะเริ่มทำงาน และรายงานความเปลี่ยนแปลง โดยโปรแกรมจะประมวลผล ( กราฟน้ำมัน ) ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมันก่อนหน้านี้ได้  สรุปว่าสามารถรู้ว่ามีการขโมยน้ำมัน เมื่อ start เครื่องยนต์ครั้งต่อไป

ตอบ : ไม่เท่ากัน เพราะความเร็วของรถวัดจากรอบการหมุนของวงล้อ แต่ GPS ใช้สัญญาณดาวเทียมคำนวณ เชิงภูมิศาสตร์ เรียกว่าระยะขจัด เป็นเส้นตรง  โดยจริงแล้วค่าความเร็วของ GPS จะเร็วกว่ารถนิดหน่อย ประมาณ 1-3 km/hr

ตอบ : ระบบ 3G เป็นระบบสื่อสารความเร็วสูง ทำให้ข้อมูลสามารถส่งถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่นภาพ VDO ได้รวดเร็ว
และเป็นระบบสำหรับอนาคต โดยปัจจุบันนี้ระบบ 2.5 G นั้นผู้ให้บริการโครงข่ายมือถืออาจจะหยุดพัฒนาในระยะเวลาอันใกล้นี้

ตอบ : เมื่อทีการถอดสายไฟ หรือเสาอากาศ อุปกรณ์ยังสามารถทำงานต่อไปได้เพราะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่ภายใน และจะส่งข้อมูลมายัง server เพื่อแจ้งว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ

ตอบ : แบตเตอรี่ขนาด 1000 mA สามารถใช้งานต่อได้อีกประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ตอบ : แต่กรณีอยู่ใต้อาคาร ที่ด้านบน ด้านข้าง ปิดบังสัญญาณหมดนั้น ไม่สามารถจับสัญญาณได้ แต่โปรแกรมจะบอกตำแหน่งล่าสุดก่อนอับสัญญาณได้ทราบ

ตอบ : เสารับสัญญาณ GPS สามารถระบุตำแหน่งได้ทั่วโลก แต่กรณีนี้จะไม่สามารถส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันได้ เพราะ SIM card ที่ใช้สามารถส่งข้อมูลได้ หากต้องการจริงๆ ก็ต้องเปิดสัญญาณ Roaming ต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ยังคงบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน memory ภายใน เมื่อรถกลับเข้ามา พื้นที่ประเทศไทย ข้อมูลที่เก็บไว้ก็จะส่งออกมาทั้งหมด ทำให้เราสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ ณ ช่วงเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

ตอบ : Internal memory ขนาด 4Mb สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 1 เดือน

ตอบ : เชื่อถือได้ที่ 85% ที่จริงแล้วเซ็นเซอร์น้ำมัน จะเป็นการอ่อนค่าแรงดันไฟฟ้าจากลูกลอย ของรถ กรณีรถใหม่จะได้ค่าที่ถูกต้อง และราบเรียบ กว่ารถเก่า เพราะลูกลอยอาจเสื่อม จึงส่งค่าได้ไม่ค่อยถูกต้อง และค่าไฟฟ้าที่ได้ไม่ค่อยราบเรียบ แต่โปรแกรมได้ทำการหาค่าเฉลี่ย เพื่อกรองให้ค่าถูกต้องมากขึ้น จึงสามารถดูกราฟน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง