คำถามที่พบบ่อย

ตอบ : รายงานสรุป สามารถเรียกดูได้ทุกคัน ทั้งเดือนพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอ load ข้อมูล เพราะระบบได้ทำการประมวลผลข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ช่วงกลางคืนที่ผ่านมา ทำให้สามารถออกรายงานได้ทีนที ไม่ต้องรอ

ตอบ : ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถสร้างรายงานเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายได้ โดยรายงานนี้จะอยู่ในรายงานพิเศษ เฉพาะรายเท่านั้น  การพัฒนาหากไม่ซับซ้อน และใช้เวลาไม่มาก จะไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

ตอบ : การแจ้งเตือนเรื่องความเร็ว โปรแกรมจะแจ้งเตือนเป็นเสียงบนหน้าจอ และบันทึกลงรายงานเพื่อสามารถออกรายงานได้ หากต้องการให้เตือนที่รถ ให้คนขับรถทราบ ก็ต้องต่อออด/ไฟเตือนความเร็วก็ทำได้ครับ 

ตอบ : เรามีโปรแกรมสำหรับ monitor พร้อมคำนวณว่ารถจะถึงที่หมายอีกกี่กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณเท่าไร เพื่อเป็นแนวทางประมาณการให้ทราบ

ตอบ : เราใช้แผนที่ มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ทั้ง Google map และ Longdoo map ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ชอบครับ

ตอบ: ได้ครับ ไม่ต้องลง App สามารถดูผ่าน web browser ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ และ Tablet ได้เลย

ตอบ : สามารถสร้างสถานที่ ของผู้ใช้งานเองได้ เรียกว่า Place mark เพื่อกำหนดสถานที่เป็นของตนเอง เช่น บริษัทลูกค้า โรงงาน ลานจอดรถ โครงการต่างๆ 

ตอบ : web application สามารถใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ตอบ : การปรับปรุงโปรแกรมใหม่ จะทำที่ส่วนกลาง ผู้ใช้งานจะได้รับ feature ใหม่ๆแบบอัตโนมัติ และไม่มีผลกระทบขณะปรับปรุงโปรแกรม