A-GPS คืออะไร


    • A-GPS ย่อมาจากคำว่า Assisted GPS เป็นการค้นหาตำแหน่งรูปแบบเดียวกับ GPS แต่จะมีข้อแตกต่างตรง อุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณ (โดยส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับ A-GPS) โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่มี A-GPS จะสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้แม้อยู่ภายในอาคาร เนื่องจากการคำนวณหรือค้นหาสัญญาณจะอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นต้นช่วย ดังนั้นการใช้งานจึงต้องเสียคาเชื่อมต่อบริการเครือข่าย แต่จะได้ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งได้ดีกว่า GPS

    • ข้อดีของระบบ A-GPS คือความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่มีความผิดพลาดน้อยกว่ารับสัญญาณจาก GPS โดยตรง อุปกรณ์ที่ใช้รับสัญญาณหรือโทรศัพท์มือถือไม่ต้องทำงานหนักเพราะส่งสัญญาณไปให้ Assistance Server ช่วยคำนวณ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผลขนาดใหญ่หรือมีความเร็วสูง
สรุปกันง่ายๆ GPS จะรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง สามารถนำทางได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วน A-GPS ดาวเทียมจะส่งสัญญาณมายัง Assistance Server ก่อนส่งมายังโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ GPS Receiver ดังนั้นจึงเสียค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่าย EDGE/GPRS