​​

WEB APPLICATION

 • ไม่ต้องลงโปรแกรม ใช้งานได้ทุกสถานที่จาก Internet
 • ใช้งานได้ทั้งเครื่อง Computer และ โทรศัพท์มือถือ
 • ใช้งานได้พร้อมกันหลายเครื่อง ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
EXTRA / ระบบงานเสริม
Maintenance
โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์
กำหนดค่าการใช้งานชิ้นส่วนรถยนต์ และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง น้ำยาแอร์ ฯลฯ ตามระยะเวลาหรือระยะทาง โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อถึงรอบต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ช่วยรักษาและยืดอายุการใช้งานรถ และช่วยรถค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี
Driver Identification
ระบุผู้ขับขี่ / ใช้งานรถ
ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร RFID หรือ เครื่องอ่านใบขับขี่แถบแม่เหล็ก ผู้ใช้งานรูดบัตรทุกครั้งที่ใช้งานรถ ระบบจะบันทึกข้อมูล และประมวลผล ออกเป็นรายงานการใช้งานรถตามช่วงเวลา แบบรายบุคคล
RFID for passenger
ระบบบันทึก การขึ้น-ลง ผู้โดยสาร
ใช้ร่วมกับ เครื่องอ่านบัตร RFID เมื่อผู้โดยสารแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร ระบบจะบันทึก เวลา สถานที่ และชื่อผู้ใช้บัตร เพื่อนับจำนวนผู้โดยสาร และออกรายงานต่างๆ เหมาะสำหรับรถโดยสาร รับส่งพนักงาน
Web service
เชื่อต่อข้อมูลสู่ back office
การส่งต่อข้อมูลการใช้งานรถ จากอุปกรณ์ GPS เข้าสู่ระบบงานของลูกค้า (Back office) เพื่อนำไปใช้งานต่อในด้านต่างๆ ท่านสามารถ เรียกใช้บริการผ่านช่องทาง web service ทั้งข้อมูล แบบ Real time และ แบบย้อนหลัง

REAL TIME ติดตามรถ ณ ปัจจุบัน

 
 • ดูรถเคลื่อนที่บนแผนที่แบบ Real-time ได้ทั้งกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มรถเพื่อให้ดูง่าย
 • Mini windows ติดตามรถเฉพาะคันที่ต้องการ อย่างอิสระ
 • แสดงตำแหน่งที่รถอยู่ บอกสถานที่ และระยะห่างจากจุดอ้างอิง
 • แสดงความเร็ว และเสียงเตือนเมื่อใช้ความเร็วเกินกำหนด
 • แสดงสถานะของรถด้วยสี เช่น รถวิ่ง รถจอดติดเครื่องรถ รถจอดดับเครื่อง

 • ตัวเลขนับเวลา การจอดรถแต่ละครั้ง เพื่อให้ทราบว่ารถจอด / มาถึงนานเมื่อไหร่
 • ข้อความ Off line บอกให้ทราบว่ารถหยุดใช้งานเกิน 5 วัน หรืออุปกรณ์มีปัญหา

ตัวอย่างโปรแกรม

MAPระบบแผนที่

 
 • แผนที่ระเอียด แบบเส้นถนน และภาพถ่ายดาวเทียม
 • ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาตราส่วน ( 1:2000 กรุงเทพฯ 1:4000 ต่างจังหวัด )
 • ข้อมูลสถานที่ ( Point of Interest "POI" กว่า 50,000 จัดทั่วประเทศ)
 • สามารถปักหมุด สร้างสถานีเองได้ เช่น บริษัทลูกค้า , โรงงาน ,ลานจอดรถ , จุดรับส่งสินค้า
 • หมุดสามารถปรับ รัศมีให้ครอบคุมพื้นที่ได้ 3 ระดับ 250, 500, 800 เมตร
 • Zoning กำหนดพื้นที่อนุญาติ และห้ามเข้า พร้อมเสียงเตือนเมื่อรถเข้าพื้นที่
 • Navigator แนะนะเส้นทางที่สั้นที่สุด พร้อมบอกระยะทางสามารถพิมพ์ออกกระดาษให้คนขับรถใช้ดูระหว่างเดินทาง เพื่อการเดินทางถึงที่หมายได้รวดเร็ว ไม่หลงทาง

PLAY BACKดูข้อมูลย้อนหลัง

 

 • ย้อนดูเส้นทางการใช้รถที่ผ่านมา บอกสถานที่ และเวลาแบบ จุดต่อจุด ทุกนาที
 • บอกระยะทางใช้เป็นข้อมูลวเคราะห์ ในรายระเอียดทุกเหตุการณ์
 • Simulation mode จำลองเส้นทางวิ่งจริง ให้ดูเข้าใจง่าย
 • สามารถดูย้อนหลังได้นาน 1 ปี

REPORTSรายงานเพื่อการวิเคราะห์

 
 • รายงานแบบรายละเอียด และแบบสรุป สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ แสดงผลทั้งข้อความ และกราฟ ทุกรายงานสามารถพิมพ์และ Export เป็นไฟล์ Excel ได้เช่น
 • รายงานเที่ยววิ่งรถประจำวัน และ รายเดือน
 • การขับรถเร็วเกินกำหนด , จอดรถทิ้งไว้ดดยไม่ดับเครื่อง
 • การใช้น้ำมันรถในเที่ยววิ่งต่างๆ การเติมน้ำมัน หน่วยเป็นลิตร
 • รายงารการเข้าออกพื้นที่ที่กำหนด ทั้งเขตอนุญาตและห้ามเข้า
 • รายงานเหตุการไม่ปกติ เช่น GPS ถูกถอดสายไฟ ถูกถอดเสาอากาศ
 • สถานะอุปกรณ์ Senserเช่น สวิทซ์ประตู, ชั่วโมงทำงานของเครน
 • รายงานกราฟ ความเร็ว , กราฟน้ำมัน, ประสิทธิภาพการใช้งานรถ , อุณหภูมิ
 • รายงานสรุปรายคันและทั้งกลุ่ม